Elisabeth Flensted-Jensen


+45 2363 8324
elisabeth@flensted-jensen.dk

Elisabeth Flensted-Jensen, cand.mag.
Organisationskonsulent

Har du brug for en erfaren samarbejdspartner, så påtager jeg mig at tilrettelægge og gennemføre processer og initiativer. Jeg er god til at læse en organisation og har sans for perspektivforskelle.

Som sparringspartner, proceskonsulent og projektleder bruger jeg en ligefrem arbejdsmetode, der opøver opmærksomhed, nærvær og kontakt. Jeg giver plads til, at mennesker kan differentiere sig uden at skabe konfrontation.

Metoden styrker bevidstheden om, hvordan kommunikation på forskellige niveauer og i subgrupper får indflydelse på den samlede dynamik i organisationen.

Analytisk skarphed og plads til ro og skønhed er kvaliteter, jeg søger at afbalancere og integrere i mit arbejde.

Nyheder

Team-kalibrering Ledelses-kalibrering

 

Elisabeth Flensted-Jensen • Ampio, Raadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby • elisabeth@flensted-jensen.dk • Tel. + 45 2363 8324