Roller

  • Du står i et dilemma. Du kender substansen. Jeg er god til at vende en sag fra mange perspektiver - og se åbninger og gennemtænke fremgangsmåder. Du får fordel af min erfaring som forsker, leder, projektleder, specialist, intern/ekstern konsulent og kollega
  • Du kender svaret og er parat til at involvere dine medarbejdere i forandring. Jeg styrer processen, så du kan holde fokus på indholdet. Du får fordel af min erfaring med forandrings-processer i bureaukratier, i teambaserede flade strukturer og i netværksorganisationer
  • Du står overfor udfordringer, der kræver en ny indsats. Du får fordel af, at jeg som initiativtager til banebrydende indsatser er sensitiv overfor faldgruberne i at udvikle nye institutioner i gamle virksomheder
  • Du står overfor problemstillinger, der kræver indsigt i diversity, køn, interkulturel kommunikation. Du får fordel af, at jeg har både ekspertise i og praktisk erfaring til at udvikle en indsats, der passer til jeres særlige forhold
  • Du leder en tværkulturel gruppe, hvor det, der er selvfølgeligt for den ene, føles fremmed for den anden. Jeg styrker gruppens resultater gennem øget gensidig accept. Du får fordel af min internationale erfaring og uddannelse i et intensivt internationalt organisationsudviklingsprogram
  • Du har brug for en samarbejdspartner, der kan indgå i processer på tværs af hierarkier og faggrænser fra ufaglært til topchef. Du får fordel af min erfaring med at lede tværgående projekter i store organisationer. Jeg har berøring med stort set alle sider af human ressources
  • Du har ikke brug for en konsulent, der kommer med de sidste nye buzz words. Jeg er nysgerrig og arbejder med det, der foregår her og nu

 

 

Elisabeth Flensted-Jensen • Ampio, Raadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby • elisabeth@flensted-jensen.dk • Tel. + 45 2363 8324