Procesledelse

Jeg arbejder bl.a. med:

Samarbejde En nyudnævnt afdelingschef i en stor interesseorganisation oplever, at en kernegruppe at højtkvalificerede, uundværlige medarbejdere har svært ved at indstille sig på de yngre, der kommer til. De “nye” føler sig ofte kørt over af de “gamle”. Vi arbejder med observation af komplicerede situationer og med de ressourcer, den enkelte har til at tackle lignende situationer i fremtiden ...

Arbejdsorganisering Kulturforvaltningen i en kommune skal i gang med at arbejde projektorienteret. Med udgangspunkt i områdets målsætninger og i medarbejdernes forslag til initiativer arbejder vi med simulering af projekter, der demonstrerer alle aspekter af projektarbejde.....Nøglepersoner gennemgår et særskilt kursus i projektledelse ...

Scenarier En uddannelsesinstitution er under fusion. Organisationen skal flytte fysisk, medarbejdergruppen er blevet reduceret og arbejdsopgaver, kompetencer og ledelsesform er under forandring. Vi udarbejder 4 radikalt forskellige scenarier for det fremtidige strategiske landskab. Scenarierne forbereder ledelsen på de mest betydningsfulde usikkerhedsfaktorer....og medarbejderne på at engagere sig i udviklingsprojekter under uforudsigelige forhold ...

Strategi En ekspanderende arkitektvirksomhed med 12 år på bagen har indtil nu levet fint med en flydende, antihierarkisk ledelseskultur. Blandt det stigende antal medarbejdere er der stor variation i kulturel baggrund. Et voksende produktionspres tvinger ledelsen til at omorganisere arbejdet. Vi analyserer på et 2 dages-seminar for ledelsesgruppen de strategiske og organisatoriske muligheder ...

Elisabeth Flensted-Jensen • Ampio, Raadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby • elisabeth@flensted-jensen.dk • Tel. + 45 2363 8324